Załączniki do umowy okazjonalnej


Oświadczenie właściciela lokalu

Wzór oświadczenia właściciela lokalu do którego przyjmie najemcę.  Zapraszamy do korzystania i modyfikowania. Proponujemy  skopiować zawartość i edytować w programie Microsoft Word, lub darmowym LibreOffice.   

Miasto , dnia ………

Imię Nazwisko

Pesel …………….

  1. ……………….

00-000……………

Oświadczenie właściciela lokalu

do którego Najemca będzie mógł się przenieść w razie ustania stosunku najmu

Niniejszym, jako właściciel nieruchomości położonej w ……. 00-000 przy ul. ………………………. oświadczam, że  wyrażam zgodę na zamieszkanie najemcy   imię nazwisko , Pesel …………………Paszport ………………… i osób z nim zamieszkujących w lokalu wskazanym w oświadczeniu.

…………………………………………………………..

podpis osoby składającej oświadczenie

 

Oświadczenie właściciela pdf wzór

Oświadczenie właściciela word wzór 

Oświadczenie najemcy

Wzór oświadczenia RDL rejestr dzikich lokatorów najemcy najmu nieruchomości. Zapraszamy do korzystania i modyfikowania. Proponujemy  skopiować zawartość i edytować w programie Microsoft Word, lub darmowym LibreOffice.   

 

Miasto, dnia…………………..

Najemca:

Imię nazwisko

Pesel ……………………

Paszport ……………….

Oświadczenie najemcy

wskazujące lokal, w którym będzę mógł zamieszkać wraz z osobami zamieszkującymi w przypadku obowiązku opróżnienia lokalu będącego przedmiotem umowy najmu

 

Niniejszym, jako Najemca lokalu położonego w ……….. 00-000  przy ul. …………….  oświadczam, że w razie rozwiązania stosunku najmu okazjonalnego zobowiązany jestem opuścić, opróżnić i wydać Wynajmującemu przedmiotowy lokal oraz przenieść się wraz z osobami zamieszkującymi, do lokalu położonego w ……. 00-000 przy ul. ……….., którego właścicielem jest imię nazwisko.

 

Podpis najemcy:

……………………………………………………………

 

 

 

 

 

 

Oświadczenie najemcy pdf wzór

Oświadczenie najemcy word wzór

Oświadczenie RDL

Wzór umowy pośrednictwa najmu nieruchomości. Zapraszamy do korzystania i modyfikowania. Proponujemy  skopiować zawartość i edytować w programie Microsoft Word, lub darmowym LibreOffice.   

 

Miasto, dnia ………….  roku

Najemca:

 

Oświadczenie najemcy

 

Niniejszym, jako Najemca lokalu położonego w …………….. 00-000 przy ul. ………… m …. oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celu umieszczenia w RDL Rejestr dzikich lokatorów w razie rozwiązania stosunku najmu okazjonalnego z mojego powodu,(warunki umowy).

 

Podpis najemcy:

……………………………………………………………

 

 

 

 

 

 

Oświadczenie RDL  pdf wzór

Oświadczenie RDL  word wzór 

Załączniki do umowy okazjonalnej

Świadczymy usługi wspierające i zabezpieczające właścicieli apartamentów, developerów i pośredników nieruchomości.Więcej informacji mogą Państwo znaleźć nas stronie głównej Exmiter, która opisuje też dodatkowe umowy i negocjacje eksmisyjne lub kontaktując się bezpośrednio z infolinią zabezpieczenia wynajmu pod numerem 737 67 67 67

Visit Us On TwitterVisit Us On InstagramVisit Us On Facebook